Maatregelen rondom coronavirus

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk te beperken. Deze maatregelen hebben een grote impact op de maatschappij en raken ook het Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen. Wij volgen de ontwikkelingen steeds op de voet en volgt de adviezen van het RIVM. Bij vragen richten we ons tot onze branche-organisatie de VPTZ, de GGD en/of het RIVM.

Corona en hoe wij er in het hospice mee omgaan

Dagelijks volgen we de ontwikkelingen op het gebied van corona. Nu de maatregelen in Nederland worden aangescherpt volgen wij daarin. We hebben maatregelen getroffen om onze gasten en vrijwilligers te beschermen. Het is niet de bedoeling om vanuit paniek te handelen, maar steeds met gezond verstand en door de rust te bewaren. We zullen de komende weken vanzelfsprekend goed in gesprek blijven. Voor het verlenen van een goed verblijf en goede begeleiding aan gasten is de beschikbaarheid van vrijwilligers cruciaal. Tegelijkertijd beseffen we dat het hospice extra van betekenis is, omdat het in deze bijzonder tijd huisartsen en ook de thuiszorg ontlast.

In het hospice hanteren we de volgende gedragslijn voor vrijwilligers:

Geen handen schudden
Gasten en familie leggen we uit dat we conform landelijk beleid geen handen schudden. We heten gasten en familie natuurlijk even hartelijke welkom als altijd.
Handhygiëne
Handen wassen voor en na elk bezoek aan een gast. Dit kan met water en zeep of met handalcohol.
Verkouden of verhoging
Ben je verkouden en heb je koorts, meld het bij de coördinator en blijf thuis. Bij vragen of twijfel over wel of niet naar het hospice te komen neem je contact op met de coördinator om dit samen te bespreken.
Hoesten
Hoesten doe je in de elleboogplooi. Vergeet je dit, dan handen wassen. 
Verkouden of verhoging
Ben je verkouden en heb je koorts, meld het bij de coördinator en blijf thuis. Bij vragen of twijfel over wel of niet naar het hospice te komen neem je contact op met de coördinator om dit samen te bespreken.

Van bezoek vragen we het volgende:

  • Het bezoek aan onze gasten beperken we tot maximaal twee personen.
  • Komt u met meer personen, dan moeten die buiten het gebouw wachten.
  • De bezoekers moeten in een directe relatie staan tot de gast, zoals naaste familie of een mantelzorger.
  • Als u verkouden bent of er twijfel is over uw eigen gezondheid, kom dan niet op bezoek.
  • Bezoekers vragen we bij binnenkomst handen te wassen of met gel te reinigen.
  • Wij willen uw aanwezigheid in ons gebouw beperken tot de gastenkamer, de hal (beneden en boven), de gang beneden en de toiletten. Vermijd uw aanwezigheid in de keuken en de andere ruimten van het hospice.

Neem alle regels in acht zoals die door de officiële instanties gepubliceerd zijn ten aanzien van hygiëne. U vindt deze regels in de hal van ons gebouw.

Verder zijn de volgende maatregelen getroffen:

Besloten is dat voorlopig geen vergaderingen meer op het hospice plaatsvinden. Eventuele vergaderingen zullen op een andere plaats en mogelijk op een andere wijze bijvoorbeeld via telefonisch vergaderen plaatsvinden.

St. Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen
Leeuwenlaan 40 | 4532 AG Terneuzen

info@hospicezvl.nl
www.hospicezvl.nl

Tel: 0115 68 95 88
gsm: 06 53 16 16 54